AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 is de AVG van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren.  Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze verordening houden. Dit geldt zowel voor het bewaren van digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemde daar bij kunnen.

Ook wij hebben een Privacyverklaring moeten opstellen. In dat kader is ook het publiceren van foto’s aan de orde gekomen. Zonder expliciete toestemming  van de betrokkenen mogen er dus ook geen foto’s op de website geplaatst worden.

Tijdens een bijeenkomst van de leden groep 1 én groep 2 op 23 mei 2018, voor de fietstocht, is een toelichting gegeven op de privacy verklaring en wat de rechten van de leden zijn. Ook zijn tijdens deze bespreking de aanwezige leden akkoord gegaan met het publiceren van foto’s op de website. Dit zijn dan enkel foto’s gemaakt tijdens (sport) actviteiten of fiets- of wandeltochten.

De privacy verklaring is als extra pagina toegevoegd aan onze website.