Valpreventie

Valpreventie, een heel belangrijk onderwerp en zeker als je iets ouder wordt.
Het bestuur heeft hierover contact gehad met “fysiotherapie Thermion” en de buurtsportcoach. Graag willen wij informatie ter voorkoming van vallen en gerelateerde oefeningen inpassen in onze lessen.
In februari/maart komt er een enquête waardoor er duidelijkheid komt waar onze wensen en behoeften liggen.
Dus wordt vervolgt.