Meedoen-regeling 2019

Meedoen
De Meedoen-regeling is een regeling van gemeente Nijmegen voor mensen met een laag inkomen. Deze regeling biedt mensen met een smalle portemonnee de mogelijkheid toch mee te doen aan culturele of sportieve activiteiten. SSL speelt hierop in en heeft zich als aanbieder van deze meedoen regeling aangemeld.

Uit de brochure van de gemeente Nijmegen:
Ook mensen met een laag inkomen moeten mee kunnen doen aan activiteiten in Nijmegen. De gemeente Nijmegen voert dit jaar daarvoor een regeling in. Met de Meedoen-regeling stelt de gemeente per persoon maximaal € 150,- beschikbaar voor een sociale activiteit.

Wat is de Meedoen-regeling?
De Meedoen-regeling is een regeling waarmee de gemeente Nijmegen mensen met een laag inkomen de kans geeft deel te nemen aan een activiteit in de categorie cultuur, sport of educatie. Als iemand een laag inkomen heeft is het niet altijd mogelijk om geld opzij te leggen om iets leuks te doen. In Nijmegen willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving en daarom is deze regeling in het leven geroepen.

Hoe werkt de Meedoen-regeling?
Mensen die recht hebben op deelname aan de Meedoen-regeling krijgen een brief van de gemeente met daarin informatie over de regeling. Deze brief is voorzien van QR-code (voor de betaling) en is ook het bewijs dat ze recht hebben op deelname aan een activiteit ter waarde van maximaal € 150,-. Deelnemers kunnen deze brief bij één aanbieder inleveren die abonnementen, activiteiten, workshops of cursussen op het gebied van cultuur, sport of educatie aanbiedt. Deelnemende aanbieders nemen de brief in ontvangst en declareren de daadwerkelijke kosten (tot maximaal €150,- per persoon) bij de gemeente.

Voor wie is de Meedoen-regeling bedoeld?
De Meedoen-regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Voor deze regeling zijn dat mensen met een inkomen net boven het sociaal minimum. Dit kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of WW-uitkering hebben maar ook mensen die werken maar toch een laag inkomen hebben.

Wat doet SSL:
Nieuwe leden van SSL die in aanmerking komen voor deze regeling krijgen ca 10% korting op de kosten van het lidmaatschap. Dwz zij betalen € 120,– resp € 108,– per jaar in plaats van € 144,–of € 120,–. Deze bedragen kan SSL innen bij de gemeente Nijmegen door het scannen van de QR-code op de brief. Voor bestaande leden, die van deze regeling gebruik willen en mogen maken, moeten zorgen voor een brief met QR-code.

28 november wandeling door de 1e groep

Voor de de jaarlijkse wandeling zijn we deze keer in Lent gebleven. Het ging via de parrallelweg, de brug de lentloper over het eiland naar de Zaligebrug. We hebben daarna zoveel mogelijk de Kunstroute Hof van HollandArt gevolgd. Straks het kloppend hart van de waalsprong; tot die tijd is er in het gebied de wandel- en fietsroute met beeldende kunst. Zie www.hvhart.nl

Na afloop van de wandeling zijn we gezamenlijk gaan eten in Eten en Drinken. Hoewel het weer aan het einde van de ochtend wat minder werd heeft iedereen kunnen genieten van een heerlijke wandeling met hier en daar mondelinge toelichting.

 

23 mei fietstocht

De fietstocht ging deze keer via defensiedijk, Bergerden naar Elst en daarna via een  gedeelte Park Lingezegen weer naar Lent. Totaal 37 kilometer gefietst door deze kleine groep sportievelingen.

 

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 is de AVG van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren.  Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze verordening houden. Dit geldt zowel voor het bewaren van digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemde daar bij kunnen.

Ook wij hebben een Privacyverklaring moeten opstellen. In dat kader is ook het publiceren van foto’s aan de orde gekomen. Zonder expliciete toestemming  van de betrokkenen mogen er dus ook geen foto’s op de website geplaatst worden.

Tijdens een bijeenkomst van de leden groep 1 én groep 2 op 23 mei 2018, voor de fietstocht, is een toelichting gegeven op de privacy verklaring en wat de rechten van de leden zijn. Ook zijn tijdens deze bespreking de aanwezige leden akkoord gegaan met het publiceren van foto’s op de website. Dit zijn dan enkel foto’s gemaakt tijdens (sport) actviteiten of fiets- of wandeltochten.

De privacy verklaring is als extra pagina toegevoegd aan onze website.

 

Meedoen-regeling 2018 gemeente Nijmegen

Meedoen

De Meedoen-regeling is een regeling van gemeente Nijmegen voor mensen met een laag inkomen. Deze regeling biedt mensen met een smalle portemonnee de mogelijkheid toch mee te doen aan culturele of sportieve activiteiten. SSL speelt hierop in en heeft zich als aanbieder van deze meedoen regeling aangemeld.

Uit de brochure van de gemeente Nijmegen:
Ook mensen met een laag inkomen moeten mee kunnen doen aan activiteiten in Nijmegen. De gemeente Nijmegen voert dit jaar daarvoor een regeling in. Met de Meedoen-regeling stelt de gemeente per persoon maximaal € 150,- beschikbaar voor een sociale activiteit.

Wat is de Meedoen-regeling?
De Meedoen-regeling is een regeling waarmee de gemeente Nijmegen mensen met een laag inkomen de kans geeft deel te nemen aan een activiteit in de categorie cultuur, sport of educatie. Als iemand een laag inkomen heeft is het niet altijd mogelijk om geld opzij te leggen om iets leuks te doen. In Nijmegen willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving en daarom is deze regeling in het leven geroepen.

Hoe werkt de Meedoen-regeling?
Mensen die recht hebben op deelname aan de Meedoen-regeling krijgen een brief van de gemeente met daarin informatie over de regeling. Deze brief is ook het bewijs dat ze recht hebben op deelname aan een activiteit ter waarde van maximaal € 150,-. Deelnemers kunnen deze brief bij één aanbieder inleveren die abonnementen, activiteiten, workshops of cursussen op het gebied van cultuur, sport of educatie aanbiedt. Deelnemende aanbieders nemen de brief in ontvangst en declareren de daadwerkelijke kosten (tot maximaal €150,- per persoon) bij de gemeente.

Voor wie is de Meedoen-regeling bedoeld?
De Meedoen-regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Voor deze regeling zijn dat mensen met een inkomen net boven het sociaal minimum. Dit kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of WW-uitkering hebben maar ook mensen die werken maar toch een laag inkomen hebben.

Wat doet SSL:
Nieuwe leden van SSL die in aanmerking komen voor deze regeling krijgen ca 10% korting op de kosten van het lidmaatschap. Dwz zij betalen € 120,– resp € 108,– per jaar in plaats van € 144,–of € 120,–. Deze bedragen kan SSL innen bij de gemeente Nijmegen. Voor bestaande leden, die van deze regeling gebruik mogen maken, innen wij meteen €120,- of € 108,- bij gemeente Nijmegen.

SSL doet mee aan Meedoen-regeling

SSL doet mee aan de Meedoen-regeling voor inwoners van de Gemeente Nijmegen. Met de Meedoen-regeling geeft de gemeente Nijmegen mensen met een laag inkomen maximaal € 150,- om te sporten, een cursus te volgen of een culturele activiteit te doen. Kijk op het betreffende bericht  voor het aanbod. Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Nijmegen via deze link.

Nieuw bestuurslid

Onze oproep voor een nieuw bestuurslid heeft resultaat gehad.

Theo Wolswijk komt met ingang van 15 januari 2018 het bestuur versterken en zal met name als 2e penningmeester een belangrijke rol gaan vervullen.

Wandeling 2017

Op 1 november jl zijn we, onder de bezielende leiding van 2 gidsen van het IVN (ons medelid Frans Mikx en Gijbert Peelen), gaan wandelen in de tuinen van de Heerlijkheid Hemmen. Ze hebben ons van alles geleerd over o.a paddenstoelen en bomen. Wij weten nu ook alles van boleten, van de bovist, tonderzwam, korstzwam, geweizwam, zwavelkopjes, dodemansvingers etc, etc.  Een ontspannen en leerzame wandeling. Daarna hebben we geluncht in de Brasserie in  Hemmen.  PS  Klik op de foto voor vergroting!!