Lidmaatschap en contributie

Een sportjaar loopt van 1 januari tot 31 december, dus gelijk met het kalenderjaar. Gedurende de maanden juli en augustus zijn er geen sportactiviteiten. Bij tussentijdse aanmelding in een sportjaar wordt de contributie naar evenredigheid van het aantal sportmaanden berekend. De hoogte van de contributie van SSL wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering  vastgesteld.

CONTRIBUTIE SPORTJAAR 2023

  • Voor de 1e groep bedraagt de contributie € 14,00 per maand (€ 168,00 per jaar) per persoon voor 1,5 uur sporten per week;
  • Voor de 2e groep bedraagt de contributie € 12,00 per maand (€ 144,00 per jaar) per persoon voor één uur sporten per week.

BETALING CONTRIBUTIE

Betaling kan per jaar of per half jaar. Maandelijkse betaling is ook mogelijk, maar wel via automatische incasso.

Personen met een laag inkomen kunnen wellicht gebruik maken van een subsidiemogelijkheid van de Gemeente Nijmegen: de Meedoenregeling. Voor meer informatie klik hier.  Zijn er nog vragen, neem dan contact op met Martin Flinsenberg (ledenadministratie).

OPZEGGING

Opzegging kan maar op twee momenten: per 1 januari en per 1 juli met een opzegtermijn van één maand. Dus opzeggen vóór 1 juni of 1 december. Wanneer u niet tijdig opzegt, bent u weer een half jaar contributie verschuldigd. Zie ook de statuten van onze vereniging.

PROEFLES

Proefles aanvragen of lid worden? Vul onderstaande gegevens in.