Contributie

De contributie voor het sportjaar 2020 bedraagt voor:

  • Sport en Spel 1e groep  € 12,00 per maand (€ 144,-per jaar) per persoon, voor 1,5 uur sporten per week.
  • Sport en Spel 2e groep € 10,00 per maand ( € 120,00 per jaar) per persoon voor één uur sporten per week.

Bij tussentijdse aanmelding in een sportjaar wordt de contributie naar evenredigheid van het aantal sportmaanden berekend.

Een sportjaar loopt van 1 januari tot 31 december, dus gelijk met het kalenderjaar. Gedurende de maanden juli en augustus zijn er geen sportactviteiten.

De hoogte van de contributie van SSL wordt jaarlijks in overleg vastgesteld.

Betaling van een héél sportjaar is ook mogelijk in meerdere termijnen of maandelijks of via incasso.

Voor personen met een laag inkomen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de subsidieregeling van Gemeente Nijmegen. Informatie hierover bij Theo Wolswijk (penningmeester).

Ik wil lid worden