Lidmaatschap en contributie

LIDMAATSCHAP

U kunt lid worden van de Vereniging Sport voor Senioren Lent (SSL) wanneer u ouder bent dan 50 jaar. Een aanvraag voor lidmaatschap wordt beoordeeld door het bestuur.
Wanneer u lid wordt van SSL stemt u in met de in de Vereniging geldende geschreven en ongeschreven regels. Aanwijzingen van docent, bestuursleden en beheerder van de sportzaal worden zonder meer opgevolgd.
Wanneer u lid wordt van SSL mag u deelnemen aan de sportlessen. Bij aanmelding wordt u gevraagd een keuze te maken voor de groep waarin u wilt sporten. U kunt later, wanneer daarvoor ruimte is, wisselen van groep.
U wordt lid van SSL voor onbepaalde tijd. U kunt uw lidmaatschap 2 keer per jaar opzeggen, per 1 januari en per 1 juli met een opzegtermijn van 1 maand.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering  vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten die per groep worden gemaakt.

CONTRIBUTIE SPORTJAAR

Een sportjaar loopt van 1 januari tot 31 december, dus gelijk met het kalenderjaar. Gedurende de maanden juli en augustus zijn er geen sportactiviteiten. Bij tussentijdse aanmelding in een sportjaar wordt de contributie naar evenredigheid van het aantal kalendermaanden berekend.

  • Voor de 1e groep bedraagt de contributie in 2024 € 14,00 per maand (€ 168,00 per jaar) per persoon voor 1,5 uur sporten per week;
  • Voor de 2e groep bedraagt de contributie in 2024 € 12,00 per maand (€ 144,00 per jaar) per persoon voor één uur sporten per week.

Betaling kan per jaar of per half jaar. Maandelijkse betaling vooraf is ook mogelijk, eventueel met automatische incasso.

Meedoenregeling
Leden met een laag inkomen kunnen wellicht gebruik maken van de Meedoenregeling van de Gemeente Nijmegen. Hebt u hierover vragen, neem contact op met de ledenadministratie.

PROEFLES

Proefles aanvragen of lid worden? Vul onderstaande gegevens in.