Informatie Valpreventie

Wekelijks belanden veel 65-plussers op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Een val van een ouder persoon heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van dergelijke ongelukken gaat met letsel gepaard. Zij kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker.

Valpreventie gestart in oktober 2022.

Sport voor senioren Lent integreert onderdelen van valpreventie binnen het huidige beweegaanbod. Huidige en potentiële leden verkleinen daardoor het risico op vallen en kunnen langer structureel blijven bewegen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van leven van de doelgroep.

Op 5 oktober 2022 vond -tussen de lessen van beide groepen- een korte kick-off bijeenkomst plaats rond het thema ‘valpreventie’. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Linda Mekkelholt (buurtsportcoach gemeente), Marc Loeffen (fysiotherapeut) en Elone Quartel (gezondheidsmakelaar GGD) waren hierbij aanwezig en hebben een toelichting gegeven.
Na 5 oktober staan in elk geval de volgende afzonderlijke activiteiten op het programma:

  • Screening & Monitoring (test door Marc Loeffen, tijdens de lessen);
  • Toelichting omtrent medicijngebruik (vanuit de apotheek, tussen twee lessen door, net als op 5 oktober);
  • Toelichting op het thema ‘veilig wonen’ door de gezondheidsmakelaar (GGD) en een ouderenadviseur (maatschappelijk en sociaal werk Nijmegen) (tussen twee lessen door).

Over het bovenstaande -en meer- is een (digitaal) Handboek ‘Valpreventie binnen SSL’ samengesteld. Alle leden van SSL hebben hiervan een exemplaar ontvangen.

Aan deelname aan dit project zijn voor de leden geen kosten verbonden. Inmiddels zijn oefeningen -die gericht zijn op valpreventie- structureel onderdeel geworden van het wekelijkse lesprogramma.