Nieuws

Laatste nieuws

VALPREVENTIE VAN START….!

Zoals in de sportles op 21 september 2022 mondeling is aangekondigd, vond op 5 oktober jl. – tussen de lessen van beide groepen – een korte kick-off bijeenkomst plaats rond het thema ‘valpreventie’. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd. Meer hierover

NIEUW BESTUUR SSL  

Eind augustus 2022 heeft het nieuwe bestuur de functies verdeeld en er is een start gemaakt met de werkzaamheden. Meer hierover

UITBREIDING 2e SPORTGROEP

Per 1 november 2022 is het aantal deelnemers in de 2e groep uitgebreid van 16 naar 22.

ALGEMENE LEDENVERGADERING SSL

Is gepland op woensdag 22 maart 2023 tussen de sportlessen van de 1e en de 2e groep. Nadere informatie volgt nog.